Menu


Forside
Personale
Her bor vi
Information
Ferie og lukkedage
Priser
Links
Nyheder
Receptfornyelse
E-Konsultation
Afbud
NADA og akupunktur
Privatlivspolitik for patienter og ansøgere

Vi er blevet akkrediteret 28.10.19 - se certifikat http://www.gynviborg.dk/userfiles/3605-Akkrediteringsbevis (2019).pdf

Pr. 01.08.18 er der indført nye regler om gebyr for tolkebistand
Reglerne i den nye bekendtgørelse om tolkebistand findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202255.

 

I 2019 er 31% af vores inseminationspatienter blevet gravide. Dvs. at 18% af forsøgene gav en positiv graviditet.

 

Vi har etableret samarbejde med Maigaard Fertilitetsklinik i Århus. Det betyder, at vi kan tilbyde patienter der bor i Viborg og omegn, at få lavet de nødvendige kontrolskanninger i forbindelse med IVF eller ICSI-behandling hos os, uden ekstra omkostninger.
Indledende samtale, planlægning af behandling, udskrivning af recepter samt ægudtagning/ægoplægning foregår stadig ved Maigaard Fertilitetsklinik. Der henvises til hjemmesiden,
http://maigaard.dk
 

Sygeforsikringen Danmark støtter den medicinske behandling i forbindelse med udredning for barnløshed med 100% i grupperne 1 og 2, og med 50% i gruppe 5. Det er muligt at skifte fra gruppe 5 til en af de andre grupper inden opstart af den medicinske behandling.
Er man ikke medlem, er det ikke muligt at melde sig ind og få dække udgifterne.
Ellers henvises til www.sygeforsikringendanmark.dk

 

  Anni Rosgaard | Preislers Plads 7, 2. | 8800 Viborg | Tlf. 86 61 38 88 | Telefontid: Kl 9.00 - 11.00